Heart It RÖPRODÜKSİYON
Free Hit Counter
Free Hit Counter
RÖPRODÜKSİYON
Gediz University,Graphic Design
Motion Graphic,Animation
İzmir,TURKEY

”Ey iman edenler!Cuma günü (ezanla) namaz için çağrıldığınız zaman,derhal Allah’ın zikrine gidin.Alışverişi (işi gücü) bırakın.Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.(Elbette bunun aksi hayırlı değildir.)O namaz kılınınca da yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan(nasibinizi) arayın. Allah’ı çok zikredin ki(dünya ve ahirette)umduğunuza kavuşasınız.(kurtuluşa eresiniz.)(Böyle iken) onlar,bir ticaret yahut bir eğlence gördükleri zaman,ona(doğru) dağılıp gittiler,seni de (hutbede) ayakta bıraktılar.De ki:”Allah katında olanlar,eğlenceden de,ticaretten de hayırlıdır.Allah,rızık verenlerin en hayırlısıdır.” (Cuma Suresi-9/10/11)

Dinin belirttiği mazeret halleri dışında  Cuma namazına engel olan her türlü iş,alışveriş ve o saatteki kazanç yasak olduğundan derhal bırakılıp Allah’ın emri yerine getirilir. Cuma namazının farziyetine değer vermeyen/önemsiz görenler veya bu zihniyetten dolayı başkalarının kılmalarını engelleyenler kafir olmuş olurlar.(İbn Mace 3,hadis no:1081)

12345»